I fokus

Förstudie vid nya investeringar

Det är idag inte ovanligt att 50-60% av den totala byggkostnaden utgörs av installationstekniska system – Pröva EFKABs E-handel – Snabbt, Smidigt och Kostnadssäkrat

Läs mer

Nyhet!

E-handel för teknikkonsulttjänster

Vi produktifierar och definierar

Läs mer