Tillsammans är vi större. Det här är vår historia.

Om oss Vi gör det med vilja, engagemang och glädje!

Energi Funktion Komfort, Skandinavien AB (EFKAB) startade 2011. Vi är en rikstäckande installation, teknikkonsult och projektpartner i alla era olika stadier i projekt inom bygg, fastighet, industri och infrastruktur. Den 1/4 -2021 tillträder Maria Brynolf som ny VD för EFKAB.

Vi kan installationer och projektstyrning.

Det är idag inte ovanligt att 50-60% av den totala byggkostnaden utgörs av installationstekniska system, därför skall ni låta EFKAB vara er helhetspartner för era projekt.
Vi förstår er affär och er kunds affär, där avkastning, lönsamhet och långsiktighet vägs samman.

Vår affärsidé är att leverera avtalad omfattning enligt givna förutsättningar och tid. EFKAB definierar omfattningen av arbetet på ett sätt som garanterar att omfattningen är mätbar och hanterbar för att uppnå ekonomi för alla parter.
Vi gör detta genom ett par olika affärskoncept i alla olika stadier, från raka enkla fastprisaffärer till rörligt arvode, partnering och samverkans affärer.

Oavsett viken affärsmodell som passar er, är vi engagerade, nära, medvetna och lyhörda och vårdar er affär, där vi är er partner.

Varmt välkomna till EFKAB.