Tjänster

Energi

I vårt affärsområde Projektledning jobbar kompetenta och drivna projektledare, byggledare, installationsledare och projekteringsledare. I projekt kan vi även ta på oss rollen som BAS-P/BAS-U och/eller KMA-samordnare. Vi kan även bistå med besiktningar inom alla discipliner.

Projektledning

Beställarens förlängda arm

EFKABs projektledare är beställarens förlängda arm och tar ansvar för och driver ditt projekt, från idé till färdig byggnad. Vi har erfarenheter inom allt från stora och komplexa projekt till säkerhetsklassade objekt och mindre renoveringsprojekt med entreprenörer, myndigheter, regioner och kommuner som beställare. Vi är en trygg och engagerad partner från start till slut och hjälper våra kunder med planering, utredning, ledning och samordning i alla typer av byggprojekt. Vi finns med dig från tidiga skeden, genom upphandling och genomförande till en hållbar lösning och färdig byggnad.

Bostadshus i rött med balkonger.

Bygg- och Installationsledning

Vi har alltid en bred helhetssyn på våra uppdrag

EFKABs byggledare stöttar beställaren under produktionsfasen ute på byggarbetsplatsen och har en kravställande, samordnande funktion mot tex myndigheter, projektörer, entreprenörer och i vissa fall även allmänheten.

EFKABs installationssamordnare har bred helhetssyn och djup förståelse för dagens komplexa installationssystem och har en samordnande funktion under produktionen.

Gul lyftkran.

Projektledning

Leder från tidigt utredningsskede

EFKABs projekteringsledare leder projektörernas arbete från tidigt utredningsskede fram till bygghandling och produktion. Under arbetets gång ansvarar projekteringsledaren för att krav och mål blir uppfyllda, är med vid upphandlingen, tar fram riskanalyser och ser till att lagar och regler uppfylls.

Ritning.