Tjänster

Energi & Hållbarhet

Inom området energi och hållbarhet erbjuder vi tjänster inom energiutredningar, -beräkningar, -deklarationer och -kartläggning samt jobbar med ett helhetsgrepp kring energi och hållbarhet som ger både kostnadsbesparingar och minskad miljöbelastning. Det kan vara inom fastighet eller industri och inför om- och byggnationer, renovering eller löpande förvaltning. Vi jobbar aktivt med hållbarhetsredovisning inom vår egen koncern och hjälper gärna våra kunder med rapportering kring sin hållbarhetsredovisning.

Kontakta oss

Beställarens förlängda arm

EFKABs projektledare är beställarens förlängda arm och tar ansvar för och driver ditt projekt, från idé till färdig byggnad. Vi har erfarenheter inom allt från stora och komplexa projekt till säkerhetsklassade objekt och mindre renoveringsprojekt med entreprenörer, myndigheter, regioner och kommuner som beställare. Vi är en trygg och engagerad partner från start till slut och hjälper våra kunder med planering, utredning, ledning och samordning i alla typer av byggprojekt. Vi finns med dig från tidiga skeden, genom upphandling och genomförande till en hållbar lösning och färdig byggnad.

Vi har alltid en bred helhetssyn på våra uppdrag

EFKABs byggledare stöttar beställaren under produktionsfasen ute på byggarbetsplatsen och har en kravställande, samordnande funktion mot tex myndigheter, projektörer, entreprenörer och i vissa fall även allmänheten.

EFKABs installationssamordnare har bred helhetssyn och djup förståelse för dagens komplexa installationssystem och har en samordnande funktion under produktionen.

Leder från tidigt utredningsskede

EFKABs projekteringsledare leder projektörernas arbete från tidigt utredningsskede fram till bygghandling och produktion. Under arbetets gång ansvarar projekteringsledaren för att krav och mål blir uppfyllda, är med vid upphandlingen, tar fram riskanalyser och ser till att lagar och regler uppfylls.