Tjänster

VVS, Kyla, Styr och övervakning

EFKAB projekterar VVS, kyla, styr och övervakning och erbjuder lösningar som: förstudier, programhandlingar, kalkyler, systemhandlingar, förfrågningsunderlag, bygghandlingar, förvaltningsdokumentation, utredningar, energiberäkningar. Alla våra lösningar är utförda med omsorg för både de enskilda systemdelarna och byggnaden som helhet. Använd oss för att ta ett helhetsansvar för alla skeden i projekteringsprocessen.

Kontakta oss

Vi utgår alltid efter kundens behov och förutsättningar

Inomhusklimatet i en byggnad är avgörande för trivsel, hälsa och effektivitet. EFKAB ligger i framkant och följer den tekniska utvecklingen noga. Vår projektering av lösningar för ventilation, värme och kyla utformas alltid efter kundernas specifika behov och förutsättningar.

Med EFKAB:s expertis och vår installationskompetens inom VVS (värme, ventilation och sanitet), kyla samt styr- och övervakning säkerställer vi att både luftkvalitet och det termiska klimatet är bra.

Alla verksamheter har olika krav på installationssystem för att kunna fungera, sjukvården behöver system för medicinska gaser, industrin kräver system för tryckluft och gas, badhus har speciella krav på fukt och emissioner för att nämna några exempel. Ofta är systemen utformade med redundans (back-up) och ett stort fokus på driftsäkerhet för att inte störa verksamhets produktion.

Vi har en heltäckande kompetens för VVS i fastigheter

I takt med att installationssystemen blir mer avancerade ställs ökade krav på system för att styra och övervaka. En bra styrning och samordning av installationssystemen är en förutsättning för att säkerställa driftsäkerhet och driftoptimering i fastigheten. Att projektera hållbara och långsiktiga systemlösningar är en av våra specialiteter.

EFKAB har en heltäckande kompetens för VVS i fastigheter, det vill säga system för värme, ventilation och sanitet och kyla men även mer verksamhetsanknutna system som medicinsk gas, tryckluft, energigas samt styrning och övervakning av dessa system för både fastighet och verksamhet. Dessutom kan EFKAB hjälpa till med tjänster för uppföljning och driftoptimering av VVS-system såsom injustering, kontroll, besiktning, OVK med mera. Vi utför även energiberäkningar.

Ventilationsrör hängades från ett innertak.

Vårt helhetstänk

Vi tror att den största kundnyttan uppnås med integrerad projektering där vi kan handlägga, projektera och ansvara för samtliga installationssystem. Ett helhetstänk för samtliga installationsområden i ett byggprojekt. Då kan vi påverka samtliga energibärare inom fastigheten, vilket är en stor fördel när man ska leverera energieffektiva lösningar. Den fysiska och tekniska samordningen underlättas också när alla installationskonsulter är samlade i ett kontor. Vårt fokus ligger i att optimera installationssystemen för beställare och brukare med hänsyn till funktion, energianvändning, investerings-, drift- och underhållskostnader. EFKABs VVS-konsulter har levererat helhetslösningar med höga krav på energianvändning och miljöcertifiering i ett flertal stora projekt där våra beställare varit både privata och offentliga fastighetsägare, entreprenörer, förvaltnings- och projektledningsföretag.

Vi använder de senaste rit- och projekteringsredskapen som teknik inom projekteringsuppdragen. Ritningsframställning sker med Auto CAD, MagiCad eller Revit.

Detaljbild värmemätning