Referens

Hotell Tylösand, Tylösand

Hotell Tylösand

Beställare

Hotell Tylösand

Omfattning

Om- och tillbyggnation av Hotel Tylösand för utökad hotellverksamhet, samt konferens och utställningsdel. Projekteringen omfattar upprättande av rambeskrivningar avseende värme-, kyla-, tapp-, spill- och dagvatteninstallationer samt sprinkler- och luftbehandlingsinstallationer. Simuleringar för klimatberäkningar samt energiberäkningar utförs för att säkerställa kravställande funktioner om inneklimat och energiförbrukning.

Discipliner

VVS, Sprinkler, Energi