Referens

Färgskrapan, Sollentuna

Färgskrapan, Sollentuna

Beställare

ENSO / Skanska

Omfattning

Bygghandlingsprojektering vid nybyggnation av ca 17 000 kvm omfattande bl.a. domstolslokaler, kontor, butiker och restauranger.

Discipliner

VVS, Miljö, Energi