Referens

Kv Eken 7, Stockholm

Kv Eken 7, Stockholm

Beställare

Sveriges Läkarförbund

Omfattning

Projekt- och byggledning vid totalrenovering av grönklassad kontorsfastighet med skyddsbestämmelser.

Discipliner

V, VS, Kyla, El, Styr- och övervakning, Bygg, Antikvarie, Storkök, Kalkylering