Referens

Vårvik

Vårvik

Här har EFKAB i huvudsak jobbat med belysningsprojektering, från tidigt gestaltningsskede fram till färdiga bygghandlingar. Projektets specifika utmaning har kretsat mycket till att anpassa belysningen längs området närmst Göta Älv, just denna yta är unik med sin population av dammfladdermöss. Dessa är extremt ljuskänsliga vilket har inneburit utmaningar att anpassa belysningen för att så långt det är möjligt inte störa dem.

EFKAB har även ritat och samordnat all kraft och fiber till området tillsammans med övriga i projekteringsgruppen.

Se fler bilder