Referens

Kyrkstens skola

Kyrkstens skola

Kyrkstens skola, där EFKAB deltagit från programskede med projektledning samt projektering av EL- och VVS-installationer. Storfors kommun som är beställaren upphandlade arkitekt genom en arkitekttävling och LINK Arkitektur AB som lade fram det fina förslaget vann.

Stort tack för ett gott samarbete till både LINK Arkitektur AB och Storfors kommun.