Jobba hos oss

EFKAB förstår kundens affär och arbetar alltid utifrån kundnytta. Med personligt engagemang och flexibilitet arbetar vi för att tillgodose våra beställares behov. Medarbetare på EFKAB tar egna initiativ och har samtidigt en god planerings- och organisationsförmåga. Vi är prestigelösa och har lätt för att skapa kontakter med både kollegor och uppdragsgivare.

EFKAB är delaktiga genom hela projektet genom att medverka vid tidiga skeden som utredningar, projektering och produktion fram till överlämnandet och förvaltningsskedet. En helhetssyn i projekten gällande allt från utformning av själva byggnaden och materialval till utformningen av fastighetens klimat, energieffektivitet och drift.

Vidvinkel bild på EFKABs medarbetare.

Vår vision

  • Vi vill vara en lyhörd samarbetspartner som levererar det kunden efterfrågar och att vara kundens självklara rådgivare.
  • Vi vill vara ett lönsamt bolag som man är stolt över och trivs att arbeta för.
  • Vi vill vara det mest professionella och jämställda teknikkonsultbolaget i byggbranschen!
  • Vi vill vara det personliga företaget!