Referens

Kärnan 7

Kärnan 7

När befintliga fastigheter möter nytt.

Åt CA Fastigheter har Wästbygg AB byggt ett fyravåningshus med 24 lägenheter centralt i staden. Projekteringen började under februari och byggstarten skedde under andra kvartalet. Inflyttning blir under hösten 2021.

EFKAB projekterat EL och TELE-installationer