Referens

Spritfabriken, Eslöv

Spritfabriken, Eslöv

På Ystadvägen i centrala Eslöv ligger den gamla Spritfabriken - en vacker industribyggnad i rött tegel, med stora spröjsade fönster. Här planerar Ebo för något så unikt som hyreslägenheter i industriell design.

För att bevara och framhäva den industriella karaktären kommer lägenheterna variera i storlek och utformning. Projektet strävar efter att bibehålla industrikänslan och förena den med moderna material och en genomgående hög standard. Huset kommer även att inrymma kontorslokaler.

Utöver själva industribyggnaden kommer ett helt nytt hus att byggas i modern arkitektur som harmonierar med de äldre byggnaderna. Blandningen av det nya och det gamla kommer att skapa en unik boendemiljö, där Eslövs historia förenas med samtid och framtid.

EFKAB har utfört ljusdesign och belysningsprojektering, samt projektering av VVS och EL.