Referens

Valfisken, Östermalm

Valfisken, Östermalm

Ombyggnation av befintliga lokaler till lägenheter samt exteriöra delar och allmänna ytor till innergård, entréer och atrium.

Framtagning av gestaltningsplan för allmänna och exteriöra ytor. Ljusberäkning och visualisering i.

Dialux Evo , prickat underlag i AutoCad samt dokumentation i form av ljusberäkningar, armaturförteckning och teknisk beskrivning.