Referens

Södra utmarken klubbhus

Södra utmarken klubbhus

Nybyggnation av klubbhus.

Framtagning av belysningskoncept för den exteriöra miljön. Ljusberäkning och visualisering i Dialux Evo , prickat underlag i AutoCad.

samt dokumentation i form av komplett förfrågningsunderlag, armaturförteckning etc.