Referens

Örsundsbroskolan

Fredriksborgskolan

Örsundsbroskolan har idag nått sin kapacitet när det gäller hur många elever man kan ta emot och skulle behöva utökas för att rymma skoleleverna i ett växande samhälle. Samtidigt är flera av skolans byggnader i sämre skick. Det har därför utretts om man bör renovera alternativt riva och bygga nytt.

Det beslut som utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tog i december 2021 innebär en kombination. Man beställer framtagandet av en programhandling med en skola för 760 elever (jämfört med dagens 535) där G-huset i dagens skola behålls eftersom det är i bäst skick. De nya byggnaderna ska uppföras i närheten av G-huset.

Skollokalerna ska vara färdiga år 2026. Framtidens skola ska byggas för att kunna rymma elever i årskurserna F-9 liksom idag.