Om oss

EFKAB är en teknikkonsult som förstår kundens affär och arbetar alltid utifrån kundnytta med hög kvalité. Personligt engagemang och flexibilitet arbetar vi för att tillgodose våra beställares behov. Medarbetare på EFKAB tar egna initiativ och har samtidigt en god planerings- och organisationsförmåga. Vi är prestigelösa och har lätt för att skapa kontakter med både kollegor och uppdragsgivare där slutprodukten är i fokus.

EFKAB är delaktiga genom hela projektet genom att medverka vid tidiga skeden som utredningar, förstudier, projekteringar och produktion fram till överlämnandet och förvaltningsskedet. En helhetssyn i projekten gällande allt från utformning av själva byggnaden och materialval till utformningen av fastighetens klimat, energieffektivitet och drift.

EFKs team på kontoret.