Referens

Slåtterkarlen

Slåtterkarlen

Byggnationen av det första av tre punkthus i stadsdelen Öxnehaga och Slåtterkarlen utanför Jönköping och Huskvarna är under uppförande. Totalt kommer här att finnas 193 hyresrättslägenheter och ett gemensamt garage cirka 120 meter över Vätterns yta.

Det rör sig om cirka 10 600 kvadratmeter lägenhetsyta. Konstruktionen består av prefabricerad betong och taken kommer att förses med solceller. Våningshöjderna på de tre punkthusen är tio, tolv och fjorton våningar. Storleken på lägenheterna varierar från ett till tre rum och kök.

EFKAB projekterat VVS, EL och TELE-installationer