Tjänster

El & Ljusdesign

Inom vårt område EL & Ljusdesign jobbar engagerade och drivna människor som lägger stort fokus på att finnas när våra kunder och skapa sig en djup förståelse för just er vardag.

Ljusdesign

Planering och utseende

EFKAB kan erbjuda kompetens kring belysningsplanering eller som benämns i branschen som Ljusdesign. Belysning blir mer och mer viktigt genom teknikens framfart. Detta är en del som påverkar inte bara projektens ekonomi men även dess gestaltning. Vikten av att planera utefter ljusets gestaltning ger stora fördelar och möjligheter till att få ett lyckat projekt. Det lönar sig att tänka igenom och planera noga gällande ljuset i alla lägen.

Ljusdesign eller belysningsplanering är tankegångar som man bör väga in tidigt i processen vid genomförandet av ett projekt. Ljusets funktion och vilken känsla man vill skapa till miljön kan uppfattas väldigt olika ur betraktarens ögon och är därför av största vikt att man anpassar det enskilda projektet efter dess brukare och projektet unika förutsättningar.

Ljusdesign: ”Det är våra synupplevelser och deras samband med ljusstrålning som ger grunderna för hur ljuset bör behandlas, såväl för vistelsemiljön som helhet som för synarbete.” Citat: Anders Liljefors professor emeritus vid Kungliga Tekniska högskolan & Ljushögskolan i Jönköping

EFKAB som redan har möjligheten att erbjuda helheten till projekt genom hela byggprocessen ser belysningsplanering som en naturlig del i projekteringen.

Sladdar i olika färger.

Hur vi jobbar

Vi lägger stort fokus på att finnas där för våra kunder

Inom vårt område EL & Ljusdesign jobbar engagerade och drivna människor som lägger stort fokus på att finnas där för våra kunder och skapa sig en djup förståelse för just er vardag. Många av våra härliga medarbetare har tidigare jobbat som hantverkare och trivs i rollen som en brygga mellan ritbordet och arbetsplatsen.

Vi på EFKAB erbjuder kompetens inom kraftförsörjning, kanalisation, belysning, potentialutjämning, kommunikation, larm, säkerhet, signal samt hiss- och transportanläggningar. Tjänsteutbudet omfattar alltifrån rådgivning, förstudier och projektledning till projektering, installationssamordning, kontroll och besiktning. Vi arbetar med alla former av byggnader så som affärslokaler, skolor, kontor, sjukhus, hotell, idrottsanläggningar, bostäder, badhus och industrier.

Sladdar i olika färger.

Våra tjänster

Vad vi kan erbjuda dig

EFKAB har möjligheten att erbjuda helheten till projekt genom hela byggprocessen. Exempel på tjänster inom EL & Belysning som EFKAB kan bistå med kompetens inom:

 • Belysningsberäkning & planering
 • Gestaltningsplan för exteriör & interiör miljö
 • Armaturteknik & Belysningsstyrning
 • 3D visualiseringar
 • Energiberäkningar
 • Säkerhetssystem - lås, brandlarm, utrymningslarm, talat utrymningslarm och CCTV
 • Laddinfrastruktur elfordon
 • Solcellsanläggning
 • Projektering BIM och Revit
 • Elkraft
 • Besiktning inom EL & Belysning
 • Komplett projektering från förslag till färdig lösning inklusive placeringsritningar och tekniska beskrivningar m.m.
En man håller i två färgglada eldosor
Två män tittar in i en dataskärm
En man sitter med hörlurar.