Referens

Kartongfabriken, Karlstad

Kartongfabriken

Beställare

Caverion

Omfattning

Projektledning vid nybyggnation av kartongfabrik för Billerud Korsnäs.

Discipliner

Ventilation, Styr- och övervakning, El